GENERELT OM LAYOUT I SKR DANSK

GENERELT OM LAYOUT I SKRIFTLIG FREMSTILLING

Du får ikke en karakter for LAYOUT i skriftlig dansk, men Layoutet har indflydelse på hvilken karakter du får i skriftlig dansk.

layoutdelen i dansk, skriftlig fremstilling, vurderes på baggrund af besvarelsens opsætning, læselighed, ensartethed, kommunikationsværdi og eventuelle rettelser.

Som udgangspunkt for bedømmelsen kan man gå ud fra, at eleven har udarbejdet sin besvarelse på en computer med programmets standardopsætning. Til en standardopsætning er der fastlagt spaltebredde til brødteksten, skrifttype, skriftstørrelse, linjeafstand, således at der er et harmonisk forhold mellem margin og klumme.

For at ordenen kan vurderes til middelområdet, skal eleven med anvendelse af standardopsætningen:

- skrive med harmonisk højrekant (men ikke nødvendigvis lige højrekant)

- vælge harmonisk overskrift og evt. mellemoverskrift i passende størrelser

- markere nyt afsnit konsekvent. Evt. efter et afsnitshierarki med 2 lag. Dvs. at eleven eventuelt kan vælge ny linie med indrykning til at markere mindre afsnit samt linjeoverspring uden indrykning til at markere større afsnit

- anvende velmotiveret linjeskift

- skrive med et velvalgte antal skrifttyper og fremhævelser

- anvende mellemrum korrekt i forbindelse med tegn.

- Vælger eleven at afvige fra standardopsætningen og skrive i flere spalter, skal besvarelsen vise passende forhold mellem linjebredde og skriftstørrelse.

For at en elev kan opnå en karakter over middel, skal besvarelsen desuden indeholde elementer i layout, som er selvstændigt udført af eleven. Det kan dreje sig om en besvarelse,

- hvor forholdet mellem udtryksform og indhold er velvalgt

- med specielle og velvalgte layouteffekter ( spalter, skrifttyper, fremhævelser overskrifter etc).

- hvor eleven har brudt standardopsætningen og har tilrettelagt sin egen selvstændige og velvalgte opsætning.

Husk altid:

Skriv med et velvalgt antal skrifttyper og fremhævelser

- Vælg så få skrifttyper som muligt

-Vælg læsevenlige skrifttyper, men en anden end ”Times New Roman”, da denne er standard.

– Skift kun skrift hvis der er en helt klar grund til det (f.eks. hvis der i historien indgår en seddel der er skrevet i hånden, en dagbog el. lign)

- Fremhæv kun hvis det er absolut nødvendigt

- Brug altid skriftstørrelse 12 til ”brødteksten”