ORDKLASSERNE

Navneord (-ene) ”EN eller ET”: Levende væsner, ting og begreber (kniv, mand, Inge, mord, tanke)

Udsagnsord (-ende) ”AT eller JEG”: Handlinger og tilstande (spiser, købe, kaster, argumenterer, begå, være, sidde)

Stedord: Ord man skriver i stedet for andre (hun, den, vor, hvem, som)

Tillægsord: Beskriver navneordene (stor, stort, store)

Talord: To typer: mængdetal (fire ord, 10 år, halvtreds/halvtredsindstyve aber) & ordenstal (det fjerde ord, det tiende år, de halvtreds/halvtredsindstyvende aber)

Biord: Beskriver udsagnsord, tillægsord, eller andre biord (nu, der, sådan, hvordan,)

Forholdsord: Sætter ord og sætningsdele i forhold til hinanden (i, på, over, ovenpå). Kan altid skrives i et ord (kan uden styrelse skrives i 2 ord)

Bindeord: Binder ord og sætninger sammen (og, eller, men, at)

Uddybende forklaringer: