Et overblik

Et par skarpe til dansk skriftlig fremstilling

Prøven varer 3½ time –Ud af den tid kan I vælge at bruge starten på en samtalerunde (tiden til dette fastsættes af skolen –max. ½ time)

Du må IKKE kommunikere med andre så længe du deltager i prøven.

Vurderingens tre dimensioner:

1. Tekstens indhold

a. Opgavens krav

Vær sikker på hvad du bliver bedt om at gøre ift. genre, teksttyper og indhold?

b. Genrebevidsthed

Hav styr på genren inden du skriver. Her skal du have styr på:

Genrens krav til teksttyper, indhold, sprog og form

c. Fylde og disponering

Der er ingen regler ift. længde. Men længde, indhold og genre skal fungere sammen.

Du kan tage udgangspunkt i at du ca. skal skrive 1½ -2½ side –Men husk at en opgave god opgave godt kan fylde mere eller mindre.

Eller

Du kan også tage tiden som udgangspunkt –Skriv koncentreret i ca. 1-1½ time

Og brug så resten af tiden på at –tænke, layoute, rette og ændre i teksten.

Sørg for at din besvarelse er fyldestgørende og hensigtsmæssigt disponeret?

d. Søgning og brug af internettet

Hvis der i opgaven er stillet krav om, at du skal anvende internettet til at søge inspiration eller information eller det i øvrigt er relevant, skal du kritisk bearbejde og anvende dette i besvarelsen

Lav en kildeliste[1]

2. Tekstens sprog

a. Sprog

Brug et varieret, forståeligt og klart sprog –Både ift. ordforråd og sætningsopbygning?

b. Retskrivning og tegnsætning

Kontroller din opgave for stave- og tastefejl

Kontroller din opgave for tegnsætningsfejl

3. Tekstens form

a. Layout

Sørg for at din tekst ligner det den skal være og udnyt de layoutmæssige muligheder.

[1] Korrekt kildeangivelse skal fremgå af kildelisten:

· Forfatter/udgiver

· Titel på websiden/artiklen

· Websidens/hovedsidens navn

· Den fulde URL-adresse

· Dato for besøg på siden