MUSIKVIDEOER

Uddybende forklaring til analysemodellen

Genrebestemmelse

Lyrisk: Med drømmelignende billeder, symboler osv… (1. eller 3. personsfortæller)

Performance: Med artist (-er) der spiller i studiet, live eller på udvalgte locations (som en lyrisk 1. personsfortæller)

Narrativ: Med en handling, dette svarer til en novelle i skriftsproget (1. Eller 3. Personsfortæller)

En blanding: Med mange lyriske og narrative lag (dele). Jo flere lag, desto sværere at analysere. En musikvideo kan være så kompleks (bestå af så mange forskellige dele), at det nærmest er umuligt at finde sammenhængen.

Musikvideoens situation & opbygning

Realtid: handlingen passer med videoens tid

Flash back: man ser tilbage

Flash forward: man ser eller hører om noget der først sker senere

Slow motion, frosset billede, fast motion, bevægelsesryk.

 Musikvideoens virkemidler

Set up – Pay off: der plantes information, der gør resten af videoen troværdig

Blanks: Huller som man med sin intuition, erfaring og viden selv skal fylde ud

Cues: Man får en ide via stikord om hvad der vil ske.

Varsel: bruges til at skabe stemning – Man ser nogle sorte fugle flyve over et hus, tordenvejr, hører en sirene, en eksplosion osv…

Symboler:

Rekvisitter med en tillagt symbolsk betydning: En drage, en ballon, et fotoalbum, en paraply en…

Et hjerte, en due, et stærkt lys i mørket, en tiger, et brev der bliver revet i stykker, en…

Kamerasituation & Klipning

Billedbeskæring: Optræder motivet som supertotal, total, halvtotal, halvnær, nær eller ultranær

Perspektiv: Forgrund, mellemgrund & baggrund

Kamerasynsvinkel: Fugleperspektiv, normalperspektiv, frøperspektiv.

Fokus/defokus: Hvis motivet er klart og tydeligt er det i fokus. Hvis det er utydeligt er det i defokus.

Kamerabevægelser

Er det håndholdt eller i stativ

Panorering, tilte, være skråt, på hovedet, i bevægelse

Kontinuitetsklipning: Klipningen virker naturlig og er lineær i tid.

Montageklipning: Skaber sammenhæng og betydning, men ikke i tid.

Krydsklipning: Klippes mellem to eller flere handlinger

Lydbro: Hvor lyden til et nyt klip begynder i det foregående klip eller omvendt.

Lys & Lyd

Lys skaber stemning og handling.

Normallys (ingen spots el.lign)

Stræk lysbadning så kameraet kan bevæge sig frit.

Svagt lys - alt bliver mørkere, skaber skyggeeffekter o.lign.

Synkron lyd:

Reallyd (billede og lyd følges ad)

Clean-sound (lyd eller studielyd ”der hører til” billedet).

Effektlyde af reallyde (reallydene er forstærket)

Asynkron lyd:

Effektlyde som ikke hører til i billedet, men som forstærker stemningen –skrig, voice over

Sangen fungerer som regel som underlægningsmusik