Nyheder

Større nyheder på siden:


November 2021:

Helt ny opsætning af hjemmesiden


Maj 2018:

En analysemodel til pressefotos

-Findes under "billeder"

April 2018:

En uddybende vejledning til læreren i arbejdet med synopseprøven

-Findes under "Synopseprøven -Til læreren"

-Få et fyldestgørende overblik over regler og procedurer ift. sysopseprøvens forløb og elementer.

-Brugbare dokumenter til fri afbenyttelse: Registrering af opgivelser og fordybelsesområder, censorbrev, prøveplan og vurderingsskema.