HJEMMESIDER

Uddybende forklaring til analysemodellen

Afsender - hensigt - modtager:

Som afsender (hjemmesideindehaver) har du et formål som du gerne vil formidle. Dette sker gennem et medie ( i dette tilfælde hjemmesiden). For at budskabet skal gå så klart igennem som muligt skal "støj" gerne undgås bedst og mest muligt. På denne måde vil modtageren mest sandsynligt reagere efter afsenderens hensigt. Hvis modtageren gør dette vil det betyde at afsenderens formål bliver opfyldt af den effekt, der kommer ud af, at modtageren har stiftet bekendtskab med sitet.

Gallups kompasmodel:

Ved udarbejdelsen af hjemmesider og andre udtryk, der henvender sig til en bestemt befolkningsgruppe er det afgørende at man kender modtageren godt. Jo mere præcist man kender modtageren, jo større sikkerhed har man for, at budskabet rammer plet. Derfor foretager man nogle målgruppeanalyser, hvor man undersøger målgruppens alder, køn, bopæl, uddannelse, interesser, holdninger og livsstil, så man præcist kan kontakte målgruppen på en måde der ligger i deres interessesfære

Det er det Gallup-kompasset er udviklet til. Gallupkompasset er skabt af analysefirmaet Gallup.

Det måler løbende danskernes medie- og mærkevareforbrug samt deres livsstil, adfærd, interesser, aktiviteter og holdninger osv...

På den baggrund inddeler de befolkningen i otte segmenter (grupper) afhængig af, hvordan de placerer sig i forhold til disse to ting:

-Moderne-traditionel

-Individ-fællesskab.

Til de otte tilføjes et niende (centergruppen), der består af dem, der ikke passer ind i nogen af de otte grundlæggende segmenter.