FASTE REKLAMER

Uddybende forklaring til analysemodellen

Reklametyper:

Overordnet set findes der 2 hovedgenrer, med flere undergenrer i reklameverdenen:

Den holdningsorienterede reklame (alle reklamer der ønsker at påvirke og ikke ønsker at sælge et produkt)

- Den Informative reklame -fx fra offentlige instanser (Sikker trafik, Sundhedsstyrelsen mv...)

- Den holdningsskabende reklame -fx fra græsrodsorganisationer & politiske partier (NOAH, Greenpeace, Enhedslisten)

- Den medmenneskelige reklame -fx. fra nødhjælpsorganisationer (Læger uden Grænser, Red Barnet, Røde Kors)

Den forbrugsorienterede reklame (alle reklamer med salg af et produkt/ydelse for øje):

- Mærkevarereklamen -Reklamer, der fokuserer på produktet som mærkevare

- Den imageskabende reklame -Reklamer, der fokuserer på at levere et ønskværdigt image/liv i forbindelse med produktkøbet. Der vil følge en livsstil og en popularitet evt. i et attraktivt miljø som den potentielle køber kunne ønske sig

- Positioneringsreklamen -Reklamer der ønsker at fremstille et givent produkt som værende bedre end konkurrerende produkter

Appelformer:

Logos: En appelform hvor hovedformålet er at tale til modtagerens fornuft og logik. Man er objektiv og argumenterer med underbyggede og fornuftige belæg -både billed- og tekstsprog vil være neutralt og saglige.

Etos: En appelform hvor hovedformålet er at tale til modtagerens tillid og dermed skabe troværdighed. Denne tillid kan komme fra afsenderen eller produktet selv eller en "lånt" autoritet eller idol.

Patos: En appelform hvor hovedformålet er at tale til modtagerens følelser. Man skaber et univers af drømme, glæder, drifter eller modsat frygt, vrede & skræk. Både billed- og tekstsprog vil være værdiladet.

Gallups kompasmodel

Ved udarbejdelsen af reklamer og andre udtryk, der henvender sig til en bestemt befolkningsgruppe er det afgørende at man kender modtageren godt. Jo mere præcist man kender modtageren, jo større sikkerhed har man for, at budskabet rammer plet. Derfor foretager man nogle målgruppeanalyser, hvor man undersøger målgruppens alder, køn, bopæl, uddannelse, interesser, holdninger og livsstil, så man præcist kan kontakte målgruppen på en måde der ligger i deres interessesfære

Det er det Gallup-kompasset er udviklet til. Gallupkompasset er skabt af analysefirmaet Gallup.

Det måler løbende danskernes medie- og mærkevareforbrug samt deres livsstil, adfærd, interesser, aktiviteter og holdninger osv...

På den baggrund inddeler de befolkningen i otte segmenter (grupper) afhængig af, hvordan de placerer sig i forhold til disse to ting:

-Moderne-traditionel

-Individ-fællesskab.

Til de otte tilføjes et niende (centergruppen), der består af dem, der ikke passer ind i nogen af de otte grundlæggende segmenter.

Du kan prøve at finde dig selv i modellen HER

AIDA-modellen

Brug AIDA-fremgangsmåden, når du analyserer en reklame, der jo har det endelige mål at få andre til at gribe til en bestemt handling:

Kønssymbolik i reklamer: